Despre noi

AZI srl Piatra Neamţ este producător de lemn lamelar încleiat, de tip Glulam, pentru destinaţii exclusiviste şi cerinţe de finisaj superior certificat pentru utilizări structurale conform standardului EN 14080:2013.

AZI srl Piatra Neamţ deţine CERTIFICATUL DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI
1870- CPR- 1059, respectiv certificatul/ marca "CE" pentru Lemn Lamelar Încleiat.

AZI srl Piatra Neamţ oferă profile lamelare şi panouri pentru tâmplărie.

Profilele lamelare fabricate de AZI srl Piatra Neamţ permit realizarea de finisaje superioare in cadrul unor ansambluri de tâmplărie şi arhitecturi ce pun în valoare caracteristicile psiho-senzoriale ale lemnului. Caracteristica de a putea realiza finisaje ce te apropie de natura, designul funcţional şi caracteristicile tehnico-funcţionale ale diverselor arhitecturi pot crea spaţii intime, calde şi în perfectă armonie cu natura. Iată de ce credem în mod ferm că lemnul este cel mai important material de construcţii şi trebuie să ne preocupe permanent să aducem în ambientul nostru lemnul şi produsele din lemn şi să renunţăm la tot ce este fals si dăunător.
AZI srl Piatra Neamţ are o veche tradiţie în prelucrarea lemnului, care porneşte de la începuturile secolului XX, când exista o mică îndeletnicire familială ce s-a dezvoltat şi a avut bază legală după anul 1990. Una din cele mai pretenţioase ramuri ale tehnologiei de prelucrare a lemnului ce implică “simţul lemnului” şi “mult meşteşug” este cea a tâmplăriei. Aceasta presupune cunoştinţe avansate şi o înaltă tehnologie.

AZI srl Piatra Neamţ este situată în regiunea cea mai împădurită din România, inclusiv cu arii certificate – FSC . Situarea companiei noastre în zona cea mai bogată cu oferte de material lemnos ne permite să găsim furnizorii necesari pentru realizarea unei selecţii riguroase a ofertanţilor de cherestea sau buşteni. Zona forestieră din Neamţ şi Bucovina oferă cea mai bună calitate de molid. Speciile lemnoase din răşinoase sunt recomandate pentru utilizare în domeniul construcţiilor, iar dintre acestea, molidul, fără amestecuri de alte specii de răşinoase, permite obţinerea celor mai bune performanţe în finisaj. De asemenea, zona judeţelor limitrofe, precum Botoşani, Iaşi sau Vaslui oferă toate celelalte specii cu tradiţie şi adaptabilitate la fabricarea ansamblurilor de tâmplărie sau arhitecturi ambientale. Pentru arhitecţi şi designeri, sistemele de tâmplărie din lemn şi profilele lamelare ambientale pot forma un univers de soluţii arhitecturale, unde lemnul prin proprietăţile sale domină spaţiul şi realizează, în acelaşi timp şi funcţionalităţi specifice.

Poziţionarea fabricii într-o zonă cu veche tradiţie în exploatarea forestieră şi prelucrarea lemnului şi în mod deosebit în oraşul Piatra Neamţ, în care a existat şi există o concentrare de firme cu activitate de prelucrarea lemnului, permite angajarea de personal calificat şi cu o atitudine “ecologică” şi ”verde” despre pădure şi lemn. Avem argumente ştiinţifice să afirmăm că lemnul utilizat în construcţii este în armonie cu natura şi fabricarea profilelor lamelare pentru ansambluri de tâmplărie crează beneficii ambientale şi economice pentru ferestrele din lemn.
Tradiţia şi specificul firmei AZI srl sunt strâns legate de oraşul şi împrejurimile oraşului Piatra Neamţ de unde acesta îşi trage seva şi se îmbină armonios cu specificul zonei şi tradiţiile ei seculare. Pe aceste avantaje deosebite se bazează dezvoltarea rapida şi pe principii sănătoase a activităţii de fabricare profesională a profilelor lamelare. Fabricarea profilelor lamelare (în general construcţiile din lemn) reprezintă o activitate ecoeficientă, prietenoasă cu natura.
Putem afirma cu argumente ca AZI srl Piatra Neamţ se caracterizează prin funcţionalitate şi creativitate ridicată, prin accent relativ egal pe aspectele economice, sociale şi ecologice, prin capacitatea de a se perfecţiona continuu, asimilând şi generând informaţii şi cunoştinţe competitive. Intregul concept de producţie al firmei AZI srl Piatra Neamţ se bazează pe respect faţă de natură, cu materii prime şi materialele naturale sau care nu agresează mediul.
AZI srl Piatra Neamţ a realizat recent importante investiţii, având ca obiect retehnologizarea fabricii. În acest sens au fost achiziţionate utilaje performante de la cei mai seminificativi producători de profil din Europa şi în special din Germania, ajungându-se în prezent la o echipare profesională, cu tehnologii de ultimă generaţie, care respectă cele mai recente norme tehnice şi ecologice de fabricaţie. În achiziţionarea noilor utilaje şi echipamente AZI srl Piatra Neamţ s-a orientat spre furnizori consacraţi, de tradiţie, care includ un înalt grad de inovare în echipamentele lor. Procesul tehnologic formează un sistem integrat pornind de la prelucrarea primară a lemnului, la elemente de cherestea şi apoi la produsul finit – profile lamelare.

AZI srl este implicată in comunitatea locală şi ne mândrim că muncim şi trăim în oraşul Piatra Neamţ. Nu greşim dacă spunem ca Piatra Neamţ are o istorie milenară. În câteva cuvinte, iată de ce; Urme de locuire umană se regăsesc pe teritoriul actual al oraşului încă din mezolitic; cca. 12.000 îen.
Aşezările fortificate de la Bâtca Doamnei şi Cozla (sec I îen) sunt marca existenţei unui centru politic, economic şi spiritual, cetatea Petrodava fiind menţionată în Geographica lui Ptolemeu.
In 1431 Alexandru cel Bun a dat Mănăstirii Bistriţa două prisaci unde este menţionată şi o "casă a lui Crăciun de la Piatra". Târgul Piatra capătă o mai mare importanţă datorită constituirii aici (estimată a fi între 1468-1475) a unei Curţi Domneşti de către Ştefan cel Mare.
Spre începutul sec. XVII oraşul devenise un centru de producţie, ajungând astfel cel mai important centru urban şi comercial al ţinutului Neamţ. În Epoca Modernă, revoluţia tehnică, reformele de după 1859, cucerirea independenţei de stat în 1877 şi măsurile legislative ce au urmat au dus la apariţia primei „mori" de hârtie din Moldova iar apoi la fabrica de cherestea, postav, săpun şi chibrituri. În 1885 se construieşte calea ferată Piatra-Neamţ – Bacău, se deschide filiala locală a Băncii Naţionale, în 1832 şi apare prima şcoală publică, iar în 1871 este construit primul teatru. Suntem mândri că există “Teatru Tineretului” unde au jucat cei mai mari actori ai României.
Râul Bistriţa a jucat rolul de veritabilă arteră de comunicaţie de care depindea viaţa economică a oraşului. Pe Bistriţa veneau plutele care asigurau materia primă necesară fabricilor de cherestea şi de hârtie şi tot ea constituia o cale de legatură cu Bacău şi porturile dunărene. În zona oraşului, râul avea o lăţime medie de 50 m şi un debit de 50 mc/s.
Pe malul râului Bistriţa este baza hipică "Col. Virgil Barbuceanu".